Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo

STANDARDS

European standards

 • EN 074-1 Liitmikud, otsmuhvid ja alusplaadid kasutamiseks raketistes ja tellingutel. Osa 1: Torude liitmikud. Nõuded ja katsemeetodid

 • EN 131-1 Redelid. Mõisted, liigid, funktsionaalsed suurused

 • EN 131-2 Redelid. Katsed, märgistamine

 • EN 341 Descender devices

 • EN 280:2001 Mobiilsed tõstmise tööplatvormid. Kavandamisarvutused, stabiilsuskriteeriumid, valmistamine. Ohutus, hindamised ja katsetused

 • EN 353-1 Guided type fall arresters including a rigid anchor line

 • EN 353-2 Guided type fall arresters including a flexible anchor line

 • EN 354 Lanyards

 • EN 355 Energy absorbers

 • EN 358 Devices for work positioning and restraint

 • EN 360 Retractable fall arresters

 • EN 361 Full body harnesses

 • EN 362 Connectors as connecting elements in the individual protection systems

 • EN 363 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Kukkumise peatamissüsteemid

 • EN 364 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Katsemeetodid

 • EN 365 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Üldnõuded kasutusjuhenditele, hooldusele, regulaarsele ülevaatusele, parandamisele, märgistamisele ja pakendamisele

 • EN 564 Mägironimisvarustus. Abiköis. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 • EN 565 Mägironimisvarustus. Lint. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 • EN 601 Alumiinium ja alumiiniumisulamid. Valandid. Toiduainetega kokkupuutuvate valandite keemiline koostis

 • EN 795 Anchor devices:
  Class A1: Structural anchors for fixing to vertical, horizontal and inclined
  Class A2: Structural anchors for mounting on sloped roofs
  Class B: Temporary anchorage devices, portable Class
  C: Anchor devices that use horizontal flexible anchor lines Class
  D: Anchor devices that use horizontal rigid anchor rails Class
  E: Mooring anchors

 • EN 813 Sit harnesses

 • EN 1004 Valmiselementidest teisaldatavad juurdepääsu- ja töötornid. Materjalid, mõõtmed, projektkoormused ja ohutusnõuded

 • EN 1065 Reguleeritavad terasest teleskoopmastid — Tootespetsifikatsioonid, konstruktsioon, hindamine arvutuste ja katsetamise põhjal

 • EN 1088:1999 Ripp(juurdepääsu)seadmete ohutusnõuded. Kavandamisarvutused, stabiilsuskriteeriumid, valmistamine, katsed

 • EN 1263-1 Turvavõrgud Osa 1: Ohutusnõuded, katsemeetodid

 • EN 1263-2 Turvavõrgud. Osa 2: Ohutusnõuded tööasendile

 • EN 1891-A Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Vähevenivad kernmantel-köied

 • EN 12810-1 Valmiselementidest fassaaditellingud. Osa 1:Toodete spetsifikatsioonid

 • EN 12810-2 Valmiselementidest fassaaditellingud. Osa 2: Ehitusliku kavandamise erimeetodid

 • EN 12811-1 Töövahendid ajutisteks töödeks. Osa 1: Tellingud — Toimivusnõuded ja üldkonstruktsioon

 • EN 12811-2 Töövahendid ajutisteks töödeks. Osa 2: Teave materjalide kohta

 • EN 12811-3 Töövahendid ajutisteks töödeks. Osa 3: Koormusega katsetamine

 • EN 12812 Raketised. Nõuded ja üldkonstruktsioon

 • EN 12813 Töövahendid ajutisteks töödeks. Kokkupandavad tõstetornid. Ehitusliku kavandamise erimeetodid

 • EN 13331-1 Kaevikute vooderdamise süsteemid. Osa 1: Tootespetsifikatsioonid

 • EN 13331-2 T Kaevikute vooderdamise süsteemid. Osa 2: Hindamine arvutuste või katsete abil

 • EN 13374 Ajutised servakaitsesüsteemid. Tootespetsifikatsioonid, katsemeetodid

 • EN 13377 Kokkupandavate puitraketiste talad. Nõuded, liigitus ja hindamine

 • EN 14653-1 Käsitsi juhitavad hüdraulilised toestussüsteemid vundamendi toestamiseks. Osa 1: Tootespetsifikatsioon

 • EN 14653-2 Käsitsi juhitavad hüdraulilised toestussüsteemid vundamendi toestamiseks. Osa 2: Hindamine arvutuste või katsete abil

 • EN 1495:1997 Tõsteplatvormid. Mastil liikuvad tööplatvormid

 • EN 1570:1998 Tõstealuste ohutusnõuded